TIN SÀN
Ngày đăng: 12/03/2018
LTG: Huỳnh Quốc Hứng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký bán 67,850 CP Back

LTG: Huỳnh Quốc Hứng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký bán 67,850 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Quốc Hứng
- Mã chứng khoán: LTG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67,850 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Văn Thòn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,119,073 CP (tỷ lệ 3.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 67,850 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/03/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/04/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,175.62
+6.26 (+0.54%)
134.19
-0.77 (-0.57%)
60.44
-0.2 (-0.32%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
S&P500 2,711.9 -5.0 (-0.2%)
Nikkei 225 21,518.1 +137.1 (+0.6%)
FTSE 100 7,039.0 -22.3 (-0.3%)
Dow Jones 24,689.0 -38.2 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên