TIN PHS
Ngày đăng: 05/03/2018
TB Đấu Giá Cổ Phần – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,175.55
+6.19 (+0.53%)
134.20
-0.76 (-0.56%)
60.47
-0.17 (-0.28%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
S&P500 2,711.9 -5.0 (-0.2%)
Nikkei 225 21,518.1 +137.1 (+0.6%)
FTSE 100 7,039.0 -22.3 (-0.3%)
Dow Jones 24,689.0 -38.2 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên