TIN SÀN
Ngày đăng: 13/02/2018
TDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Minh Hiếu Back

TDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Minh Hiếu

Lê Minh Hiếu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - TDG - BC KQ mua cp - TGD - Le Minh Hieu.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
987.57
+16.99 (+1.75%)
106.11
-0.19 (-0.18%)
55.57
+0.1 (+0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên