StockNews
Ngày đăng: 13/02/2018
VNR: Cổ phiếu biến động nhẹ, Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt muốn gom thêm 3.67 triệu cp Back

VNR: Cổ phiếu biến động nhẹ, Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt muốn gom thêm 3.67 triệu cp

Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt đăng ký mua 3,670,000 cp Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhằm đầu tư cho danh mục.

Cổ phiếu VNR trong thời gian qua biến động nhẹ, hiện đang giao dịch quanh mức 22,000 đồng/cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt
- Mã chứng khoán: VNR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,202,000 CP (tỷ lệ 7.02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Kim Bằng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12,026,820 CP (tỷ lệ 9.18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,670,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cho danh mục
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/03/2018.

Thái Hương

Fili

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
989.25
+1.68 (+0.17%)
106.82
+0.7 (+0.66%)
55.46
-0.07 (-0.13%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên