StockNews
Ngày đăng: 13/02/2018
AGR: Giấy phép điều chỉnh thay đổi địa điểm Chi nhánh TP.HCM Back

AGR: Giấy phép điều chỉnh thay đổi địa điểm Chi nhánh TP.HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố Giấy phép điều chỉnh thay đổi địa điểm Chi nhánh TP.HCM như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - AGR - CBTT VV SUA DOI QUYET DINH TL CHI NHANH NGUYENTHAIBINH.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
987.57
+16.99 (+1.75%)
106.11
-0.19 (-0.18%)
55.57
+0.1 (+0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên