StockNews
Ngày đăng: 13/02/2018
DXG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Bộ hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Back

DXG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Bộ hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Bộ hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - DXG - NQ HDQT VV TO CHUC HOP DHDCDTN 2018.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
987.57
+16.99 (+1.75%)
106.11
-0.19 (-0.18%)
55.57
+0.1 (+0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên