StockNews
Ngày đăng: 13/02/2018
DXG: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Back

DXG: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - DXG - TB VV TO CHUC HOP DHDCDTN 2018.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
989.25
+1.68 (+0.17%)
106.82
+0.7 (+0.66%)
55.46
-0.07 (-0.13%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên