StockNews
Ngày đăng: 13/02/2018
DXG: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Back

DXG: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - DXG - DU THAO DIEU LE CONG TY 2018.pdf
20180213_The le lam viec bieu quyet tai DHDCD.pdf
20180213_20180213 - DXG - DU THAO QUY CHE QUAN TRI CONG TY.pdf
20180213_20180213 - DXG - TB VV DE CU TV HDQT.pdf
20180213_Du thao nghi quyet DHCD 2018.pdf
20180213_TAI LIEU DAI HOI THUONG NIEN 2018.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
987.57
+16.99 (+1.75%)
106.11
-0.19 (-0.18%)
55.57
+0.1 (+0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên