TIN PHS
Ngày đăng: 31/01/2018
TB Đấu Giá Cổ Phần – CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CAO SU HÀM RỒNG Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
971.44
+1.82 (+0.19%)
108.52
+0.46 (+0.42%)
51.38
-0 (-0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên