StockNews
Ngày đăng: 12/01/2018
UDJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2017 Back

UDJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Tài liệu đính kèm:
1.UDJ_2018.1.12_41fb469_01B_BCQT_2017_UDJ_signed.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,050.25
+15.56 (+1.50%)
121.90
+1.47 (+1.22%)
58.29
+0.2 (+0.34%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,115.7 +322.8 (+1.2%)
S&P500 2,802.6 +26.1 (+0.9%)
FTSE 100 7,698.4 -27.0 (-0.3%)
Hang Seng 32,121.9 +138.5 (+0.4%)
Nikkei 225 23,763.4 -105.0 (-0.4%)
PHS – Phân tích cuối phiên