TIN PHS
Ngày đăng: 09/01/2018
TB Đấu Giá Cổ Phần –CÔNG TY MẸ-TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.13
-0.92 (-0.10%)
102.80
-0.57 (-0.55%)
53.76
+0.39 (+0.73%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên