StockNews
Ngày đăng: 07/12/2017
DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017 Back

DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017

.

Tài liệu đính kèm:
1.DVH_2017.12.7_057c441_25047_bn_2017_12_06_1519_1.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
898.19
+1.04 (+0.12%)
103.01
+2 (+1.98%)
52.01
+0.76 (+1.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 -21,680.3 -123.3 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên