StockNews
Ngày đăng: 07/12/2017
DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017 Back

DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017

.

Tài liệu đính kèm:
1.DVH_2017.12.7_057c441_25047_bn_2017_12_06_1519_1.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
914.93
-2.52 (-0.27%)
110.08
-1.7 (-1.52%)
54.17
-0.1 (-0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên