StockNews
Ngày đăng: 07/12/2017
DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017 Back

DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017

.

Tài liệu đính kèm:
1.DVH_2017.12.7_057c441_25047_bn_2017_12_06_1519_1.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.97
+1.35 (+0.14%)
108.40
+0.33 (+0.31%)
51.42
+0.04 (+0.08%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên