StockNews
Ngày đăng: 07/12/2017
DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017 Back

DVH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017

.

Tài liệu đính kèm:
1.DVH_2017.12.7_057c441_25047_bn_2017_12_06_1519_1.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,059.73
+17.94 (+1.72%)
124.22
+2.32 (+1.91%)
58.50
+1.05 (+1.82%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,219.4 0.0 (0.0%)
S&P500 2,732.2 0.0 (0.0%)
FTSE 100 7,231.4 -16.3 (-0.2%)
Hang Seng 30,873.6 -241.8 (-0.8%)
Nikkei 225 21,925.1 -224.1 (-1.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên