StockNews
Ngày đăng: 07/12/2017
EAD: Nghị quyết HĐQT Back

EAD: Nghị quyết HĐQT

.

Tài liệu đính kèm:
1.EAD_2017.12.7_f1df664_CBTT_24h_ve_NQ_96_tam_ung_co_tuc_dot_1.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.97
+1.35 (+0.14%)
108.40
+0.33 (+0.31%)
51.42
+0.04 (+0.08%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên