StockNews
Ngày đăng: 07/12/2017
EAD: Nghị quyết HĐQT Back

EAD: Nghị quyết HĐQT

.

Tài liệu đính kèm:
1.EAD_2017.12.7_f1df664_CBTT_24h_ve_NQ_96_tam_ung_co_tuc_dot_1.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
914.00
-3.45 (-0.38%)
109.64
-2.14 (-1.91%)
54.16
-0.11 (-0.20%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên