TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền Back

TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Điền
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 219,255 CP (tỷ lệ 4.5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249,255 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.12%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/12/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
988.94
+3.03 (+0.31%)
118.11
+1.39 (+1.19%)
54.07
+0.34 (+0.64%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Hang Seng 30,942.2 -168.1 (-0.5%)
S&P500 2,729.9 +7.5 (+0.3%)
Nikkei 225 22,838.4 +121.1 (+0.5%)
Dow Jones 24,714.0 -55.0 (-0.2%)
FTSE 100 7,723.0 +12.0 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên