TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền Back

TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Điền
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 219,255 CP (tỷ lệ 4.5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249,255 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.12%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/12/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
898.19
+1.04 (+0.12%)
103.01
+2 (+1.98%)
52.01
+0.76 (+1.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 -21,680.3 -123.3 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên