TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền Back

TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Điền
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 219,255 CP (tỷ lệ 4.5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249,255 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.12%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/12/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,059.73
+17.94 (+1.72%)
124.22
+2.32 (+1.91%)
58.50
+1.05 (+1.82%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,219.4 0.0 (0.0%)
S&P500 2,732.2 0.0 (0.0%)
FTSE 100 7,231.4 -16.3 (-0.2%)
Hang Seng 30,873.6 -241.8 (-0.8%)
Nikkei 225 21,925.1 -224.1 (-1.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên