TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền Back

TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Điền
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 219,255 CP (tỷ lệ 4.5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249,255 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.12%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/12/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.97
+1.35 (+0.14%)
108.40
+0.33 (+0.31%)
51.42
+0.04 (+0.08%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên