TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
VC7: Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc - đã bán 23,375 CP Back

VC7: Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc - đã bán 23,375 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Trường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: VC7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23,375 CP (tỷ lệ 0.21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23,375 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 23,375 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/12/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
914.00
-3.45 (-0.38%)
109.64
-2.14 (-1.91%)
54.16
-0.11 (-0.20%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên