TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
VC7: Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc - đã bán 23,375 CP Back

VC7: Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc - đã bán 23,375 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Trường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: VC7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23,375 CP (tỷ lệ 0.21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23,375 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 23,375 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/12/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.89
+1.27 (+0.13%)
108.50
+0.43 (+0.40%)
51.40
+0.02 (+0.04%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên