TIN PHS
Ngày đăng: 06/12/2017
CMG: TB Bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán ký quỹ Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
914.93
-2.52 (-0.27%)
110.08
-1.7 (-1.52%)
54.20
-0.07 (-0.13%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên