TIN PHS
Ngày đăng: 05/12/2017
TB Đấu Giá Cổ Phần – CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
914.86
-2.59 (-0.28%)
109.75
-2.03 (-1.82%)
54.17
-0.11 (-0.20%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên