StockNews
Ngày đăng: 14/11/2017
HSG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017-2018 Back

HSG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017-2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017-2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20171114_20171113 - HSG - TB NDKCC to chuc DHDCD NDTC 2017-2018.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
952.04
-8.21 (-0.85%)
106.65
-0.65 (-0.61%)
53.47
-0.4 (-0.75%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -24,100.5 -496.9 (-2.0%)
S&P500 -2,599.9 -50.6 (-1.9%)
FTSE 100 -6,845.2 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,094.8 -429.6 (-1.6%)
Nikkei 225 -21,374.8 -441.4 (-2.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên