TIN SÀN
Ngày đăng: 14/11/2017
SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP Back

SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,410 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,410 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,002.97
-1.77 (-0.18%)
115.80
+0.74 (+0.64%)
53.49
+0.5 (+0.95%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,322.3 +5.8 (+0.0%)
S&P500 2,782.0 +3.0 (+0.1%)
FTSE 100 7,737.4 +56.4 (+0.7%)
Hang Seng 31,029.8 -33.8 (-0.1%)
Nikkei 225 22,826.6 +32.7 (+0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên