TIN SÀN
Ngày đăng: 14/11/2017
SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP Back

SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,410 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,410 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
980.95
+18.79 (+1.95%)
112.11
+1.53 (+1.38%)
52.02
+0.34 (+0.66%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,703.9 +3.7 (+0.0%)
S&P500 2,770.6 +8.0 (+0.3%)
FTSE 100 7,627.4 +23.5 (+0.3%)
Hang Seng 29,696.2 +228.0 (+0.8%)
Nikkei 225 22,555.4 +277.0 (+1.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên