TIN SÀN
Ngày đăng: 14/11/2017
SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP Back

SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,410 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,410 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
927.25
-6.4 (-0.69%)
104.42
-0.58 (-0.56%)
52.39
-0.45 (-0.85%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -23,593.0 -507.5 (-2.1%)
S&P500 -2,545.9 -54.0 (-2.1%)
FTSE 100 -6,773.2 -71.9 (-1.0%)
Hang Seng -25,904.2 -183.8 (-0.7%)
Nikkei 225 -21,242.7 -264.2 (-1.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên