TIN SÀN
Ngày đăng: 14/11/2017
SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP Back

SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,410 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,410 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
930.78
+12.48 (+1.36%)
108.81
+0.78 (+0.73%)
54.21
+0.64 (+1.20%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 23,422.2 -39.7 (-0.2%)
S&P500 2,582.3 -2.3 (-0.1%)
FTSE 100 7,433.0 -51.1 (-0.7%)
Hang Seng 29,120.9 -15.6 (-0.1%)
Nikkei 225 22,681.4 -187.3 (-0.8%)
PHS – Phân tích cuối phiên