TIN SÀN
Ngày đăng: 14/11/2017
SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP Back

SP2: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 4,410 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,410 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,410 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,059.73
+17.94 (+1.72%)
124.22
+2.32 (+1.91%)
58.50
+1.05 (+1.82%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,219.4 0.0 (0.0%)
S&P500 2,732.2 0.0 (0.0%)
FTSE 100 7,231.4 -16.3 (-0.2%)
Hang Seng 30,873.6 -241.8 (-0.8%)
Nikkei 225 21,925.1 -224.1 (-1.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên