Lãi suất vay ký quỹ:                9%/năm
Phí ứng trước tiền bán:          9%/năm
Phí giao dịch:                          0,147%

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ nhân viên quản lý tài khoản của quý khách.

Trân trọng

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING