TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái,
phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 5 413 5479
Fax: (84-28) 5 413 5472
E-mail:
info@phs.vn / support@phs.vn
Hỗ trợ Khách Hàng: (84-28) 5 411 8855
Hỗ trợ đặt lệnh: (84-28) 5 413 5488
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next