Đội ngũ
Ông Albert Kwang-Chin Ting | Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thạc sỹ, Đại học Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ
Cử nhân, Đại học Harvard, Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ
 
Được tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng năm 2016, Ông Albert đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính, nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cao cấp trên thị trường tài chính quốc tế. Ông hiện tại là Chủ tịch HĐQT của CX Technology, Đài Loan. Trước đây, ông cũng từng giữ chức Phó Tổng Giám Đốc của Morgan Stanley, Mỹ và Giám đốc Mega Financial Holdings ở Đài Loan
 

Ông Nguyễn Đoan Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị
Thạc sỹ, Đại học London, Anh Quốc

Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng năm 2016, Ông Hùng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính, nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cao cấp trên thị trường tài chính Việt Nam. Trước đây, ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Việt Nam.
 

Ông Wu, Jin-Jeng (Jay) | Thành viên Hội đồng Quản trị
Cử nhân, Đại học Bang California, Hoa kỳ
 
Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng năm 2016, Ông Jay đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính, nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cao cấp trên thị trường tài chính Đài Loan. Ông cũng là Thành viên HĐQT Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng và Chủ tịch HĐQT Công ty CX Technology Corporation (VN).
 

Ông Chen Chia Ken (Jacky) | Thành viên Hội đồng Quản trị
Thạc sỹ, Đại học Tam Kang, Đài Loan
Cử nhân, Đại học Tam Kang, Đài Loan

Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng năm 2016, Ông Jacky đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính, nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cao cấp trên thị trường tài chính Đài Loan và Việt Nam. Ông cũng là Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng.
 

Bà Liu, Hsiu-Mei (Sara) | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
Cử nhân, Đại học Soochow, Đài Loan

Được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng năm 2019, Bà Sara đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính, nắm giữ nhiều chức vụ quản lý cao cấp trên thị trường tài chính Đài Loan, cụ thể tại Công ty Deloitte & Touche và Công ty Tài chính và cho thuê tài chính HH.
 
 
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next