HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh 927.25 -6.4 (-0.69%)
Mở cửa 933.65 Khối lượng 175,722,290 cổ phiếu 84
Cao 933.65 Giá trị 4,357.36 tỷ VNĐ 205
Thấp 917.03 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 49
HNX - SGDCK Hà Nội 104.42 -0.6 (-0.56%)
Mở cửa 104.27 Khối lượng 21,169,100 cổ phiếu 59
Cao 104.64 Giá trị 295.98 tỷ VNĐ 85
Thấp 103.63 NN Mua ròng 0.0 tỷ VNĐ 232

Bình luận thị trường - 17/12/2018
Ảnh hưởng phần nào bởi diễn biến kém tích cực của thị trường châu Á, thị trường chứng khoán Việt Nam kết tuần bằng một phiên giảm điểm mạnh dưới sự tác động của nhóm cổ phiếu Ngân hàng và các cổ phiếu có vốn hóa lớn khác. Thanh khoản suy giảm chứng tỏ dòng tiền bắt đáy vẫn chưa được kích hoạt, thị trường vẫn có thể chịu áp lực bán trong những phiên sắp tới, tuy nhiên việc khối ngoại mua ròng trở lại đã hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số mở cửa đỏ ngay từ phiên mở cửa và liên tiếp suy giảm khi thiếu vắng lực cầu. Lực bán tăng mạnh vào cuối ...

  • Top Cổ phiếu (HOSE & HNX) - 18/12/2018

Khối lượng giao dịch
 
Giá trị giao dịch
 
Tăng giá (%)
 
Giảm giá (%)
 
NN Mua ròng (giá trị)
 
NN Bán ròng (giá trị)