PHÂN TÍCH | Phân tích ngành


Lọc theo: Sàn Tất cả | Nhóm ngành Tổng | Bình quân

Tổng quan Giá Thống kê chính
Nhóm ngành / Ngành Công ty CPĐLH (triệu) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Đóng cửa Gía cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
- Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 13 2,008.7 21,815 1.7% 10.8 13.8 7.3 7,526.9 0.1% -12.87 - - -
1,958.3 21,249 1.4% 10.7 13.8 7.3 7,407.7 0.1% -13.59 - - -
9.6 80 28.7% 8.3 12.7 3.5 73.0 0.0% -42.18 - - -
40.8 486 6.3% 11.9 18.6 8.7 46.2 0.0% 9.62 - - -
- Trồng trọt 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Chăn nuôi 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Trồng rừng và khai thác gỗ 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Ngư nghiệp, săn bắt 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Khai khoáng 44 2,044.9 33,383 12.1% 18.6 20.1 11.5 9,629.5 0.3% -12.62 - - -
1,112.5 15,227 3.4% 17.6 18.6 3.8 1,977.7 0.1% -5.64 - - -
932.4 18,156 22.5% 19.5 22.6 13.5 7,651.8 0.5% -20.47 - - -
- Khai thác dầu mỏ, khí đốt 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt) 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Tiện ích cộng đồng 36 4,089.2 246,326 8.9% 60.4 70.8 21.7 1,888.8 0.0% -8.81 - - -
1,600.9 38,218 11.8% 24.2 24.7 20.9 822.5 0.0% -6.31 - - -
2,240.3 202,367 6.2% 90.0 109.7 15.8 655.8 0.0% -9.73 - - -
248.0 5,741 14.9% 23.0 24.6 16.8 410.5 0.1% -18.67 - - -
- Phát, truyền tải và phân phối điện năng 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Nước, chất thải và các hệ thống khác 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Xây dựng và bất động sản 234 23,706.7 973,920 15.9% 41.0 41.2 15.8 52,047.8 0.2% -4.80 - - -
1,189.0 20,305 9.8% 17.5 36.6 17.6 2,957.8 0.2% 12.40 - - -
3,106.8 44,110 14.5% 14.3 25.1 14.2 10,767.6 0.5% 13.80 - - -
1,088.6 26,352 39.3% 24.1 25.7 5.9 2,887.9 0.1% -10.66 - - -
6,355.1 120,615 17.1% 18.5 21.8 6.6 12,913.2 0.2% 2.34 - - -
11,967.1 762,538 14.1% 63.5 63.8 14.1 22,521.4 0.1% -2.24 - - -
- Xây dựng nhà cửa, cao ốc 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Nhà thầu chuyên môn 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bất động sản 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất 288 19,156.2 796,729 22.5% 43.0 53.1 35.2 39,145.9 0.1% 6.37 - - -
7,127.3 553,871 27.5% 82.5 96.0 51.0 12,156.8 0.1% 3.51 - - -
107.6 6,818 4.3% 63.4 68.8 22.3 23.2 0.0% 0.01 - - -
181.6 3,999 3.4% 21.7 23.1 13.7 1,211.8 0.5% -25.73 - - -
56.9 170 48.2% 3.0 4.5 2.7 134.8 0.2% 8.98 - - -
281.1 7,805 25.2% 27.7 30.6 2.8 2,097.6 0.8% -29.32 - - -
28.5 213 0.5% 7.4 15.2 7.4 375.8 0.6% 23.57 - - -
204.2 4,432 12.4% 22.0 22.1 11.1 272.1 0.2% -1.97 - - -
2.9 22 0.1% 7.5 9.7 4.0 0.5 0.0% -20.56 - - -
85.4 1,276 4.8% 14.1 18.0 14.0 23.1 0.0% 2.31 - - -
2,545.6 68,223 15.6% 26.1 29.8 19.3 2,982.9 0.1% 0.63 - - -
951.2 17,888 15.5% 18.7 31.3 18.6 3,762.3 0.4% 10.23 - - -
1,462.0 22,457 5.2% 15.9 21.3 10.0 1,324.7 0.1% 7.69 - - -
3,902.0 72,464 34.1% 19.0 33.8 18.0 9,518.5 0.2% 19.66 - - -
419.7 17,381 26.8% 41.0 67.6 36.8 1,431.0 0.3% 9.24 - - -
99.3 2,272 2.1% 23.6 30.8 9.6 26.1 0.0% 3.82 - - -
564.4 1,192 4.0% 3.5 17.8 3.1 1,730.7 0.3% 11.88 - - -
534.4 9,346 10.3% 17.5 30.6 17.3 562.9 0.0% 5.07 - - -
57.0 414 2.8% 6.9 8.9 0.8 31.1 0.1% -13.88 - - -
434.9 1,997 7.4% 4.5 9.0 4.5 1,457.5 0.3% 8.45 - - -
110.0 4,491 23.1% 40.8 66.1 11.5 23.1 0.0% 20.03 - - -
- Sản xuất thực phẩm 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất đồ uống và thuốc lá 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất sợi, vải 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm dệt 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm may mặc 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm da và liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm gỗ 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất giấy 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- In ấn và các hoạt động hỗ trợ 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất xăng dầu và than đá 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất hóa chất 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất thiết bị, máy móc 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất phương tiện vận tải 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất khác 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bán buôn 68 3,936.8 101,128 10.8% 25.7 30.2 9.3 9,189.8 0.2% -0.34 - - -
1,722.8 22,079 10.7% 12.9 15.0 11.7 5,003.9 0.2% -0.17 - - -
2,048.7 78,801 11.6% 38.3 45.9 3.7 2,992.6 0.1% -0.24 - - -
165.4 248 0.9% 1.4 2.5 1.4 1,197.4 0.3% 11.16 - - -
- Bán buôn hàng lâu bền 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bán buôn hàng tiêu dùng 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bán lẻ 24 2,145.8 90,868 31.9% 42.5 49.0 37.9 4,788.3 0.2% 4.19 - - -
99.5 2,464 16.0% 24.8 29.0 24.2 124.8 0.2% 2.11 - - -
1,214.5 73,163 48.0% 60.4 104.7 56.8 1,401.7 0.1% 6.60 - - -
664.2 9,442 10.7% 14.3 17.9 2.2 3,145.4 0.2% 5.70 - - -
66.3 1,728 1.4% 26.5 27.7 19.5 9.9 0.0% 0.40 - - -
8.8 33 0.1% 3.8 4.7 3.5 0.3 0.0% 5.05 - - -
81.7 3,883 16.3% 47.1 50.1 40.0 104.0 0.2% -0.71 - - -
10.8 154 0.8% 14.2 24.0 11.5 2.2 0.0% 1.27 - - -
- Bán lẻ xe hơi và phụ tùng 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng đồ ăn và thức uống 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân thể 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Trạm xăng 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng quần áo và phụ kiện 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Của hàng hàng hóa tổng hợp 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bán lẻ hàng hóa khác 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bán lẻ không quầy 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải và kho bãi 62 2,914.1 104,748 17.8% 35.9 46.4 16.5 2,906.4 0.1% 1.48 - - -
541.6 64,939 21.8% 118.0 184.0 110.5 656.0 0.1% 5.37 - - -
1,161.2 15,599 24.2% 13.6 15.4 11.5 1,374.6 0.1% -0.13 - - -
62.6 387 5.8% 7.5 24.5 2.9 159.4 0.0% 22.11 - - -
230.7 4,420 9.4% 19.8 25.2 19.6 55.7 0.0% 2.11 - - -
20.8 761 11.9% 38.5 64.3 35.5 1.7 0.0% 3.82 - - -
795.8 17,241 11.6% 21.6 25.0 18.1 643.3 0.0% 5.85 - - -
101.4 1,400 0.2% 13.7 20.9 13.0 18.0 0.0% 13.13 - - -
- Vận tải hàng không 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải đường sắt 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải đường thủy 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải đường bộ 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Vận chuyển bằng đường ống 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Vận chuyển du lịch 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Hỗ trợ vận tải 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Đưa thư 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Kho bãi 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Công nghệ - Truyền thông 30 284.5 4,921 18.4% 17.3 18.2 11.7 824.2 0.1% -8.29 - - -
106.8 1,155 25.0% 10.7 12.0 7.4 650.2 0.2% -0.16 - - -
105.6 1,111 18.2% 10.8 16.9 8.2 116.2 0.1% 16.79 - - -
72.1 2,655 8.9% 36.5 39.6 18.9 57.9 0.1% -40.46 - - -
- Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Công nghiệp thu âm và phim ảnh 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Phát sóng - Ngoại trừ internet 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Viễn thông 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Các dịch vụ thông tin khác 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Tài chính và bảo hiểm 66 33,164.6 868,959 22.6% 27.1 30.2 17.9 36,969.8 0.1% 3.67 - - -
26,530.4 741,631 20.9% 27.9 30.8 18.1 26,220.8 0.0% 3.41 - - -
4,691.0 45,358 22.5% 12.9 19.2 12.6 9,784.7 0.1% 12.98 - - -
1,440.8 74,991 32.5% 51.9 62.7 26.7 374.4 0.0% 0.54 - - -
502.5 6,979 89.5% 13.8 16.3 13.8 590.0 0.1% 2.72 - - -
- Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Thuê và cho thuê 1 16.8 12 0.5% 0.6 0.9 0.5 10.6 0.0% 6.63 - - -
16.8 12 0.5% 0.6 0.9 0.5 10.6 0.0% 6.63 - - -
- Thuê và cho thuê xe hơi 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Cho thuê hàng tiêu dùng 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 13 160.1 6,875 16.1% 41.6 56.6 26.4 140.1 0.1% -22.85 - - -
114.6 3,532 8.1% 30.4 39.5 16.3 112.6 0.1% -3.72 - - -
2.6 37 7.6% 15.4 16.5 8.2 0.0 0.0% -0.38 - - -
1.1 23 42.2% 21.0 21.0 10.0 0.7 0.0% -32.62 - - -
31.3 2,872 46.2% 87.0 170.6 84.5 95.4 0.2% 24.49 - - -
10.5 413 14.0% 37.9 57.2 37.5 1.8 0.0% 7.52 - - -
- Dịch vụ pháp lý 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, làm sổ sách và dịch vụ tiền lương 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ thiết kế chuyên biệt 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ quản trị doanh nghiệp 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 3 10.6 428 15.5% 40.2 44.3 13.1 1.2 0.0% -4.87 - - -
10.6 428 15.5% 40.2 44.3 13.1 1.2 0.0% -4.87 - - -
- Dịch vụ hành chính và hỗ trợ 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Giáo dục và đào tạo 1 8.5 10 3.6% 1.2 4.8 0.7 22.6 0.1% 17.67 - - -
8.5 10 3.6% 1.2 4.8 0.7 22.6 0.1% 17.67 - - -
- Dịch vụ giáo dục 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bệnh viện 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe dân cư 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Trợ giúp xã hội 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 2 82.5 1,202 29.7% 14.9 16.2 12.1 6.0 0.0% -3.98 - - -
82.5 1,202 29.7% 14.9 16.2 12.1 6.0 0.0% -3.98 - - -
- Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống 8 368.1 5,114 0.3% 13.4 13.9 9.1 791.8 0.1% -18.94 - - -
364.6 5,041 0.3% 13.3 13.8 8.8 785.3 0.2% -20.42 - - -
3.5 72 0.0% 22.7 47.6 20.7 6.5 0.0% 22.53 - - -
- Khách sạn và phòng ở 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ ăn uống 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ khác 1 15.0 99 34.5% 6.6 9.3 6.6 8.0 0.0% 9.28 - - -
15.0 99 34.5% 6.6 9.3 6.6 8.0 0.0% 9.28 - - -
- Sửa chữa và bảo trì 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc thân thể và giặt ủi 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Tổ chức tôn giáo, từ thiện, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Hành chính công 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 0 - - - - 0.0 - - - - -
- Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 3 17.7 0 -28.5% - - - 0.0 0.0% - - - -
17.7 0 -28.5% - - - 0.0 0.0% - - - -
Tất cả các ngành 897 94,130.8 3,256,537 19.1% 35.3 38.0 21.9 165,897.5 0.1% 2.07 - - -