PHÂN TÍCH | Phân tích ngành


Lọc theo: Sàn Tất cả | Nhóm ngành
Năm:     Kỳ:

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
Nhóm ngành / Ngành Công ty P/E P/B P/S Lợi suất cổ tức Tỷ suất lợi nhuận ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
- Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 14 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Trồng trọt 0 - - - - - - - - - - - -
- Chăn nuôi 0 - - - - - - - - - - - -
- Trồng rừng và khai thác gỗ 0 - - - - - - - - - - - -
- Ngư nghiệp, săn bắt 0 - - - - - - - - - - - -
- Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp 0 - - - - - - - - - - - -
- Khai khoáng 36 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Khai thác dầu mỏ, khí đốt 0 - - - - - - - - - - - -
- Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt) 0 - - - - - - - - - - - -
- Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng 0 - - - - - - - - - - - -
- Tiện ích cộng đồng 48 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Phát, truyền tải và phân phối điện năng 0 - - - - - - - - - - - -
- Nước, chất thải và các hệ thống khác 0 - - - - - - - - - - - -
- Xây dựng và bất động sản 199 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Xây dựng nhà cửa, cao ốc 0 - - - - - - - - - - - -
- Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 0 - - - - - - - - - - - -
- Nhà thầu chuyên môn 0 - - - - - - - - - - - -
- Bất động sản 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất 272 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Sản xuất thực phẩm 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất đồ uống và thuốc lá 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất sợi, vải 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm dệt 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm may mặc 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm da và liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm gỗ 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất giấy 0 - - - - - - - - - - - -
- In ấn và các hoạt động hỗ trợ 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất xăng dầu và than đá 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất hóa chất 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất thiết bị, máy móc 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất phương tiện vận tải 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Sản xuất khác 0 - - - - - - - - - - - -
- Bán buôn 65 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Bán buôn hàng lâu bền 0 - - - - - - - - - - - -
- Bán buôn hàng tiêu dùng 0 - - - - - - - - - - - -
- Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử 0 - - - - - - - - - - - -
- Bán lẻ 22 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Bán lẻ xe hơi và phụ tùng 0 - - - - - - - - - - - -
- Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình 0 - - - - - - - - - - - -
- Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình 0 - - - - - - - - - - - -
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 0 - - - - - - - - - - - -
- Cửa hàng đồ ăn và thức uống 0 - - - - - - - - - - - -
- Cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân thể 0 - - - - - - - - - - - -
- Trạm xăng 0 - - - - - - - - - - - -
- Cửa hàng quần áo và phụ kiện 0 - - - - - - - - - - - -
- Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc 0 - - - - - - - - - - - -
- Của hàng hàng hóa tổng hợp 0 - - - - - - - - - - - -
- Bán lẻ hàng hóa khác 0 - - - - - - - - - - - -
- Bán lẻ không quầy 0 - - - - - - - - - - - -
- Vận tải và kho bãi 60 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Vận tải hàng không 0 - - - - - - - - - - - -
- Vận tải đường sắt 0 - - - - - - - - - - - -
- Vận tải đường thủy 0 - - - - - - - - - - - -
- Vận tải đường bộ 0 - - - - - - - - - - - -
- Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ 0 - - - - - - - - - - - -
- Vận chuyển bằng đường ống 0 - - - - - - - - - - - -
- Vận chuyển du lịch 0 - - - - - - - - - - - -
- Hỗ trợ vận tải 0 - - - - - - - - - - - -
- Đưa thư 0 - - - - - - - - - - - -
- Kho bãi 0 - - - - - - - - - - - -
- Công nghệ - Truyền thông 32 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet 0 - - - - - - - - - - - -
- Công nghiệp thu âm và phim ảnh 0 - - - - - - - - - - - -
- Phát sóng - Ngoại trừ internet 0 - - - - - - - - - - - -
- Viễn thông 0 - - - - - - - - - - - -
- Các dịch vụ thông tin khác 0 - - - - - - - - - - - -
- Tài chính và bảo hiểm 79 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 0 - - - - - - - - - - - -
- Thuê và cho thuê 0 - - - - - - - - - - - -
- Thuê và cho thuê xe hơi 0 - - - - - - - - - - - -
- Cho thuê hàng tiêu dùng 0 - - - - - - - - - - - -
- Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 13 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ pháp lý 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, làm sổ sách và dịch vụ tiền lương 0 - - - - - - - - - - - -
- Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ thiết kế chuyên biệt 0 - - - - - - - - - - - -
- Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học 0 - - - - - - - - - - - -
- Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ quản trị doanh nghiệp 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 4 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ hành chính và hỗ trợ 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải 0 - - - - - - - - - - - -
- Giáo dục và đào tạo 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ giáo dục 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú 0 - - - - - - - - - - - -
- Bệnh viện 0 - - - - - - - - - - - -
- Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe dân cư 0 - - - - - - - - - - - -
- Trợ giúp xã hội 0 - - - - - - - - - - - -
- Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 2 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan 0 - - - - - - - - - - - -
- Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự 0 - - - - - - - - - - - -
- Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống 8 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- Khách sạn và phòng ở 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ ăn uống 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ khác 0 - - - - - - - - - - - -
- Sửa chữa và bảo trì 0 - - - - - - - - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc thân thể và giặt ủi 0 - - - - - - - - - - - -
- Tổ chức tôn giáo, từ thiện, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự 0 - - - - - - - - - - - -
- Hành chính công 0 - - - - - - - - - - - -
- 0 - - - - - - - - - - - -
- 0 - - - - - - - - - - - -
- 0 - - - - - - - - - - - -
- 0 - - - - - - - - - - - -
- 0 - - - - - - - - - - - -
- 0 - - - - - - - - - - - -
- 0 - - - - - - - - - - - -
- Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 3 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Tất cả các ngành 858 - - - - - - - - - - -