Nhóm ngành:
Theo dõi
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Tìm ngành khác:
(Danh sách Ngành)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Kết quả giao dịch Thông tin chung Thu nhập & Cổ tức Chỉ số cơ bản Chi tiết
Giá trị GD (tỷ VNĐ) Vốn hóa (tỷ VNĐ) EPS (4Q) P/E (4Q)
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) CPĐLH (x1000) Cổ tức P/B
% Giao dịch NN % Sở hữu NĐTNN Lợi suất cổ tức ROA (4Q)
% Thỏa thuận KLGD BQ (x1000) Giá sổ sách ROE (4Q)
Nhu cầu ròng (x1000) Thanh khoản Tỷ suất LN ròng Nợ / Vốn CSH


Lịch sử giao dịch Chi tiết
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng % Giao dịch NN NN Mua ròng
Tin liên quan Chi tiết
Tin Thị trường Tin Sàn | Sự kiện
 
Công ty lớn nhất (vốn hóa) Chi tiết
Giá % Thay đổi KLGD BQ (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất Chi tiết
  Tất cả | Phân tích | Báo cáo Tài chính | Công bố thông tin