Mở Tài Khoản giao dịch chứng khoán Đặt câu hỏi
Back
Câu hỏi:
Từ: Trần Đức Tuyền (08/04/2012, 15:35)
Tôi đọc trên website của công ty thấy phần quảng cáo công ty có hỗ trợ vốn đầu tư Chứng Khoán? công ty cho tôi hỏi chương trình hỗ trợ kết thúc vào lúc nào? điều kiện để được nhận hỗ trơ... cảm ơn quý công ty.

Trả lời:
Từ: HTGD (12/04/2012, 08:11)
Phần này là dịch vụ giao dịch ký quỹ hiện tại công ty đang thực hiện. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ này trước tiên bạn phải mở tài khoản giao dịch thông thường tại PHS, sau đó ký HĐ mở TK giao dịch ký quỹ và tại thời điểm ký HĐ bạn phải có trong TK giao dịch CK 10 triệu đồng.
Để có thể nắm rõ hơn về dịch vụ bạn có thể liện hệ trực tiếp với Phú Hưng.

Đặt câu hỏi

CẤU HỎI THƯỜNG GẶP
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Quyền mua cổ phiếu là gì ?
Uỷ thác đấu giá
Giá trị của quyền mua ?
Thực hiện quyền mua như thế nào?
Có bao nhiêu loại Trái phiếu ?
Tại sao gọi là Cổ phiếu ưu đãi?
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Mở Tài Khoản giao dịch chứng khoán

BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next