Uỷ thác đấu giá Đặt câu hỏi
Back
Câu hỏi:
Từ: Vu (08/02/2012, 15:28)
Cho tôi hỏi về Uỷ thác đấu giá?

Trả lời:
Từ: Tư vấn (14/02/2012, 08:27)
Khi tham dự đấu giá lo ngại cuả nhiều nhà đầu tư mới là nếu đấu giá cao quá thì bị hớ, đấu giá thấp quá thì không trúng sẽ mất đi 1 cơ hội trong khi số tiền nhàn rỗi chưa biết để vào đâu. Do vậy họ cần một đối tác có kinh nghiệm để thay mặt mình tham dự đấu giá, đó là những công ty chứng khoán hay tổ chức tài chính. Các tổ chức này sẽ được nhà đầu tư uỷ quyền thực hiện thay mặt đấu giá. Sau khi đã đấu giá xong công ty chứng khoán này sẽ chia số chứng khoán đáu giá thành công cho các nhà đầu tư theo số lượng đăng ký cuả nhà đầu tư, với mức giá là mức giá đấu giá bình quân mà tổ chức này đạt được. Nhà đầu tư sẽ phải trả cho cho công ty chứng khoán này 1 khoản tiền như: tiền phí uỷ thác đầu tư (thường là 1% - 2%) so với số lượng và giá nhà đầu tư mua.

Đặt câu hỏi

CẤU HỎI THƯỜNG GẶP
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Quyền mua cổ phiếu là gì ?
Uỷ thác đấu giá
Giá trị của quyền mua ?
Thực hiện quyền mua như thế nào?
Có bao nhiêu loại Trái phiếu ?
Tại sao gọi là Cổ phiếu ưu đãi?
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Mở Tài Khoản giao dịch chứng khoán

BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 30,364.8 +575.8 (+1.8%)
S&P500 4,158.2 +100.4 (+2.5%)
FTSE 100 7,585.5 +20.5 (+0.3%)
Hang Seng 20,697.4 +581.2 (+2.9%)
Nikkei 225 26,781.7 +176.8 (+0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next