Có bao nhiêu loại Trái phiếu ? Đặt câu hỏi
Back
Câu hỏi:
Từ: Son Nguyen (08/02/2012, 15:23)
Cho tôi hỏi có bao nhiêu loại Trái phiếu ?

Trả lời:
Từ: Tư vấn (14/02/2012, 08:30)
Về mặt lý thuyết, trên thị trường tài chính quốc tế người ta có thể phân loại trái phiếu như sau:
Theo thời gian đáo hạn :
- Trái phiếu ngắn hạn (Shorts) có thời hạn từ 1 đến 5 năm;
- Trái phiếu trung hạn (Mediums) có thời hạn từ 5 đến 15 năm;
- Trái phiếu dài hạn (Longs) có thời hạn hơn 15 năm;
- Trái phiếu vô hạn (Perpetuities) không có ghi ngày đáo hạn.
Có thể phân loại trái phiếu theo cơ quan phát hành:
- Trái phiếu chính phủ;
- Trái phiếu đô thị;
- Trái phiếu doanh nghiệp.
Tại Hoa Kỳ, có rât nhiều cơ quan phát hành trái phiếu với tổng huy động rất lớn (trên 7000 tỉ USD/năm), loại trái phiếu có giá nhất là trái phiếu kho bạc có những tên gọi theo thời gian đáo hạn:
- Trái phiếu kho bạc (Treasury bonds) hay là T-bonds có kỳ hạn 5 đến 30 năm;
- Tín phiếu kho bạc (Treasury notes) hay là T-notes có kỳ hạn 13, 26 hay 52 tuần;
- Kỳ phiếu kho bạc (Treasury bills) hay là T-bills thường có kỳ hạn 1 năm.
Các loại trái phiếu doanh nghiệp:
- Trái phiếu quỹ chìm (Sinking fund bonds);
- Trái phiếu bảo đảm (Secured bonds);
- Trái phiếu có thế chấp (Mortgaged bonds);
- Trái phiếu không bảo đảm (Debentures);
- Trái phiếu chuyển đổi (Convertible bonds);
- Trái phiếu thu hồi được (Callable bonds - Redeemable bonds).
Các loại trái phiếu đô thị:
- Trái phiếu theo nghĩa vụ tổng quát (General obligation bond);
- Trái phiếu hoàn trả (Put bond);
- Trái phiếu lãi suất thay đổi (Variable rates bond);
- Trái phiếu Zero Coupon (Trái phiếu không có tem tính lãi nhưng giá được chiết khấu rất nhiều;
- Trái phiếu xô (Junk bonds).

Đặt câu hỏi

CẤU HỎI THƯỜNG GẶP
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Quyền mua cổ phiếu là gì ?
Uỷ thác đấu giá
Giá trị của quyền mua ?
Thực hiện quyền mua như thế nào?
Có bao nhiêu loại Trái phiếu ?
Tại sao gọi là Cổ phiếu ưu đãi?
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Mở Tài Khoản giao dịch chứng khoán

BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 30,364.8 +575.8 (+1.8%)
S&P500 4,158.2 +100.4 (+2.5%)
FTSE 100 7,585.5 +20.5 (+0.3%)
Hang Seng 20,697.4 +581.2 (+2.9%)
Nikkei 225 26,781.7 +176.8 (+0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next