Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn chuyển đến Phú Hưng. Phú Hưng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý tài khoản và những giao dịch trực tuyến của bạn với Phú Hưng.

1. Đảm bảo giao dịch an toàn
Thông tin tài khoản của bạn được đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thực hiện giao dịch trực tuyến tại PHS.
Những công cụ giao dịch trực tuyến của PHS được chứng nhận bảo mật bởi VeriSign - tổ chức uy tín chuyên về bảo mật cho hơn 1 triệu website trên toàn thế giới. Phú Hưng là một trong số hơn 90,000 tên miền tại 145 quốc gia hiển thị logo VeriSign Secured® Seal, dấu hiệu được tin cậy nhất trên Internet. Phú Hưng cũng đã đăng ký và được cấp chứng chỉ số Extended Validation (EV) của VeriSign. Dấu hiệu dễ dàng nhất để người dùng nhận biết một doanh nghiệp đã được VeriSign xác minh là thanh địa chỉ của website biến thành màu xanh lá cây và có hiển thị tên doanh nghiệp và tên nhà chứng thực trên đó.

2. Bảo mật thông tin cá nhân
Phú Hưng sẽ không bán thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
Phú Hưng sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:
- Được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó
- Cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu
- Cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho Phú Hưng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi Phú Hưng thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà Phú Hưng cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp Phú Hưng và bạn)
- Tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý
- Hoặc nhận thấy các hành động của bạn trên website là vi phạm Điều khoản Sử dụng, hoặc vi phạm các quy định hướng dẫn sử dụng của Phú Hưng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

3. Thu thập và sử dụng thông tin
- Phú Hưng thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký quyền truy cập nội dung thông tin, sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm trên website Phú Hưng.
- Phú Hưng cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của Phú Hưng từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP, thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đã yêu cầu, thông tin về thiết bị di động của bạn.
- Phú Hưng sử dụng các thông tin cho mục đích hoàn thiện các chương trình ứng dụng và nội dung đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bạn đối với sản phẩm thông tin và các dịch vụ khác của Phú Hưng.

4. Tập tin cookies
- Phú Hưng có thể thiết lập và truy cập các tập tin cookie trên máy tính của bạn.
- Phú Hưng cho phép các công ty khác, là những công ty đang cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thông tin cho website Phú Hưng, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của bạn.

5. Những thay đổi về quy định Bảo mật và Quyền riêng tư
- Phú Hưng có thể sửa đổi quy định này. Nếu có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Phú Hưng thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website Phú Hưng. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.
- Bạn đồng ý rằng nếu tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm thông tin của Phú Hưng sau khi có sự sửa đổi đó, có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo quy định được sửa đổi.

BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next