Tập huấn về kỹ năng chăm sóc khách hàng và nghiệp vụ chứng khoán

Nhằm thực hiện cam kết “Luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm vượt trội cùng những chính sách tốt đẹp nhất…” PHS thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ môi giới và kỹ năng chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống.

Chương trình tập huấn về sản phẩm Margin và kỹ năng chăm sóc khách hàng vừa được tổ chức vào tháng 12-2012. Thông qua đó, các môi giới của PHS sẽ hiểu rõ hơn về tính năng sản phẩm, chính sách ưu đãi khách hàng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu về tư vấn cho các nhà đầu tư một cách hoàn hảo nhất.