Đi bộ vì người nghèo

Với tôn chỉ “Lợi ích của doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích của cộng đồng”, ngay từ những ngày đầu thành lập (12/2006) PHS đã thể hiện trách nhiệm với xã hội bằng các hoạt động từ thiện, nhằm chung sức cho sự phát triển của cộng đồng.

Cụ thể, PHS đã nhiều năm liền tham gia chương trình “Đi bộ vì người nghèo” do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tổ chức hàng năm với tư cách là nhà tài trợ. Năm 2013, PHS sẽ đẩy mạnh việc tham gia công tác xã hội như: Giúp học sinh nghèo đến trường; Hỗ trợ người già neo đơn…