Chi nhánh Hà Nội chuyển sang địa điểm mới

Căn cứ 257/QĐ-UBCK ngày 07/05/2013 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, ngày 13/05/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng - Chi nhánh Hà Nội chính thức đi vào hoạt động tại địa điểm mới, chi tiết như sau:

-  Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hà Nội.
-  Địa chỉ chi nhánh: Tầng 3 tòa nhà Naforimex, số 19 Phố Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-  Nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.
 
Các nghiệp vụ khác như: Tự doanh, bảo lãnh phát hành được thực hiện tập trung tại Hội sở Công ty.